Skip to main content

Košík

Rozhodujete ste sa pre nový bager alebo máte na bagri poškodené pásy? Často sa stretávame s dilemou správneho výberu – gumové alebo kovové? Každý z nich má prirodzene svoje pozitíva aj negatíva a vyhovujú určitým podmienkam na pracovisku. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že gumové pásy poskytujú väčšiu univerzálnosť a kovové pásy dlhšiu životnosť. Nie je to však jediný faktor, podľa ktorého by ste si pásy na bager mali vyberať.

V nasledujúcich odstavcoch si preto povieme, ako a na základe čoho si vybrať vhodný druh pásov.

Použitie v praxi a základné rozdelenie pásov na bagre

Gumové pásy

Gumové pásy majú vo všeobecnosti lepšiu priľnavosť na väčšine povrchov. Gumový povrch pásov sa efektívnejšie prispôsobuje terénu a dokáže lepšie distribuovať váhu bagra po celom povrchu pásu, čím sa zvyšuje trenie a “záber”. Bager vybavený týmto druhom pásov má jednoznačnú výhodu na asfaltových alebo betónových povrchoch, pretože nepoškodzujú ich povrch. Pri gumových pásoch sa tak nemusíte sa obávať, či s snimi zničíte povrch. Guma exceluje okrem asfaltu a beonu na relatívne plochšom a suchšom teréne a miestach, kde potrebujete vykonať citlivejší zásah. Okrem spevnených povrchov sú vhodné aj na mäkké povrchy – ornica, trávnaté alebo okrasné povrchy, ktoré kovové pásy zvyknú svojím pohybom preryť alebo dokonca poškodiť.

 

gumové pásy na bager

Gumové pásy nasadené na bagri

Kovové pásy

Prednosť kovových pásov je ich použitie v drsných podmienkach a v trakcii – napríklad terén s podielom väčších skál, stavebnej sute, s vyšším sklonom alebo s výskytom blata na ktorom by gumové pásy mohli začať prešmykovať. Vďaka svojej prirodzenej trakcii sa hodia aj na miesta, kde dochádza k častému prekonávaniu stúpania alebo klesania terénu. Vďaka svojej váhe navyše pridávajú bagru záťaž v dolnej časti, čím sa stroj stáva stabilnejším v podmienkach, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo prevrátenia.

Kovové pásy sú preto vhodnejšie na pracoviskách s horšími podmienkami a ťažším prístupom, kde sa nekladie dôraz na potenciálne poškodenie podkladu.  Z uvedených dôvodov sa preto neodporúča použiť ich na sfinalizovaných povrchoch (chodníky, zámková dlažba, cesta atď…).

 

detail na kovové pásy

“Vyzuté” kovové pásy po vyčistení hrubých nečistôt

Odolnosť a údržba

Bagre vybavené kovovými pásmi sú odolnejšie voči skutočne ostrým a tvrdým predmetom, s ktorými sa na stavbe môžete stretnúť. Navyše dokážu odolať aj nebezpečným látkam, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie alebo naleptanie gumového pásu. Všeobecná údržba spočíva prevažne v ich pravidelnom čistení. Celková životnosť kovových pásov je v porovnaní s gumou relatívne dlhšia.

O gumové pásy je je potrebné sa starať o niečo viac – vďaka pravidelnej údržbe ich dokážeme udržať v dobrej kondícii a predĺžiť tak ich životnosť. Ide hlavne o dôrazné odstraňovanie hrubých nečistôt, bežné čistenie a kontrolu správneho napnutia pásov.  Guma zo svojej materiálovej povahy “pracuje” viac než oceľ. Gumové pásy však nepredstavujú kvalitatívne horšie riešenie ako kovové pásy. Chce to len trochu viac pozornosti.

Mýtus: Gumové pásy nie sú vyrobené výhradne z gumy – vo svojom vnútri obsahujú kovové výstuže, ktorým je gumový obal spevnený.

 

Ukážka umývania gumových pásov

Komfort pri používaní

Gumové pásy sú tichšie a neprenášajú toľko vibrácií na kabíny bagra, ako je to v prípade kovových pásov. Väčšina strojov však v nových modeloch poskytujú odpružené sedadlá, ktoré tieto otrasy čiastočne kompenzujú. Druhým faktorom je hluk, ktorý je pri použití kovových pásov vďaka použitému materiálu vyšší. Môže to byť aj výhoda, pretože pracovníci v okolí bagra s kovovými pásmi ho budú počuť, strojníkovi na druhú stranu nemusí vyhovovať konštantný hluk oceľových pásov. Guma z fyzikálneho hľadiska lepšie zachytáva otrasy a jazda s gumenými pásmi je viac plynulá a komfortnejšia.

Správny výber rozmeru

Rovnako, ako napr. pri výbere bežnej obuvi, má každý stroj má svoje špecifiká, ktoré by ste mali pri výbere pásov na bager dodržať. Ak vyberiete zlý rozmer alebo typ pásov, nemusia podávať optimálny výkon, môžu z vedenia vykĺznuť a v najhoršom prípade vám nebudú vôbec sedieť. Ak chcete mať 100% istotu, každý výrobca bagrov by mal mať uvedené v technickej dokumentácii rozmery a všetky potrebné údaje. A ak ich nenájdete – nedávajte v žiadnom prípade na pocit. Dajte si prácu a premerajte dosluhujúce pásy a definujte ich čo najpresnejšie – minimalizujete tak riziko dodania nevhodných pásov.

TIP: Aby sme sa vyhli spomínaným chybám, na našich stránkach si môžete objednať gumové pásy s vizuálnou pomôckou, aby ste vedeli presne, ako máte pás odmerať. Na základe týchto informácií vieme vybrať a dodať presný gumový pás na konkrétny model bagra.

Záver

Ako sme napísali v predošlých bodoch – v prvom rade si premyslite, kde a v akých podmienkach chcete bager využívať. Existujú totiž prípady, kedy je rozumnejšie zvoliť kovový alebo gumový variant. V drsnom a neupravenom teréne určite siahnite po kovových pásoch, ktoré dokážu odolať rôznym nástrahám. Pri projektoch, kde sa vyžaduje väčšia citlivosť a univerzálnosť použitia, sú zase vhodnejšie gumové pásy.