Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.bagrespis.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

STIAHNUŤ VO FORMÁTE .PDF

– Komu: BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 3418/3, 052 01 Spišská Nová Ves

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………………

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.