KONTAKT

Informácie o spoločnosti

BagreSpiš s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hutnícka 2679/3, 052 01, Spišská Nová Ves

IČO: 44078447
DIČ:  2022588238

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21666/V

Kontakty

Poštová adresa:
Hutnícka 2679/3
052 01, Spišská Nová Ves

Doručovacia adresa:
Markušovská cesta 1
052 01, Spišská Nová Ves

Oddelenia

Konateľ spoločnosti:
Jozef Cvengroš
Komunikuje / Spricht / Speaks: 🇩🇪
T: +421 905 839 647
E: cvengros@bagrespis.sk

Ekonomické oddelenie:
Adriana Fedorová
T: +421 908 980 562
E: fedorova@bagrespis.sk

Petra Cvengrošová
T: +421 911 944 926
E: cvengrosova@bagrespis.sk

Servis a prenájom strojov:
E: servis@bagrespis.sk

Marketing:
Dominik Plavka
Komunikuje / Spricht / Speaks: 🇬🇧
T: +421 918 044 017
E: plavka@bagrespis.sk