KONTAKT

Informácie o spoločnosti

BagreSpiš s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hutnícka 2679/3, 052 01, Spišská Nová Ves

IČO: 44078447
DIČ:  2022588238

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21666/V

Kontakty

Poštová adresa:
Hutnícka 2679/3
052 01, Spišská Nová Ves

Doručovacia adresa:
Markušovská cesta 1
052 01, Spišská Nová Ves

Oddelenia

Konateľ spoločnosti:
Jozef Cvengroš / 0905 839 647 / cvengros@bagrespis.sk

Ekonomické oddelenie:
Adriana Fedorová / 0908 980 562 / fedorova@bagrespis.sk
Petra Cvengrošová / 0911 944 926 / cvengrosova@bagrespis.sk

Servis a prenájom strojov:
servis@bagrespis.sk

Marketing:
Dominik Plavka / 0918 044 017 / plavka@bagrespis.sk