Skip to main content

Košík

Varovné signály patria k neoddeliteľnej súčasti práce so stavebnými strojmi aj keď ich neradi vidíme. Častokrát sa stretávame so situáciou, keď strojník na bagri nesprávne interpretuje ich význam, čo môže spôsobiť komplikácie v podobe škôd na stroji alebo dokonca na zdraví. Preto je dôležité povedať si, aké upozornenia sa môžu na displeji objaviť a čo znamenajú jednotlivé kontrolky na bagroch Takeuchi.

Takeuchi je značka s bohatou históriou, a preto niektoré signály nemusia byť zahrnuté pri všetkých modeloch bagrov, prípadne sa môžu líšiť. Konkrétne signály pre konkrétny model bagra sú vždy detailne popísané v manuáli pre obsluhu stroja.

displej bagra takeuchi tb290

Displej bagra Takeuchi TB290

 

Upozornenie: Ak sa na vašom stroji objaví akákoľvek z týchto porúch, okamžite ukončite prácu a venujte pozornosť varovnému signálu. Vždy keď máte pochybnosti, kontaktujte odborný servis – predídete tak možným škodám spôsobených neodborným zásahom. V žiadnom prípade vás nenavádzame k svojpomocným opravám na stroji a tento článok slúži výhradne na informačné účely.

Základné kontrolky na bagroch Takeuchi

ECM – porucha motora (electronic control module)

Charakteristika: Electronic control module (ECM), čiže elektronický kontrolný systém signalizuje poruchu na úrovni motora.

Riešenie: Porucha sa zaznamená ako ECM error (porucha ECM) a dokážete si ju zobraziť priamo na displeji. V závislosti od zobrazeného kódu môže ísť o široké spektrum porúch spojených s motorom. Tento kód je dobré uviesť pre prípad, že budete kontaktovať servis, umožní to efektívnu identifikáciu problému.


porucha nabijacieho oruhu Takeuchi

Kontrolka nabíjacieho okruhu

Charakteristika: Pri poruche alebo probléme s nabíjacím okruhom sa na displeji objaví táto kontrolka, pričom ju sprevádza zvukový signál.

Riešenie: Overte na stroji, či nie je remeň ventilátora uvoľnený alebo poškodený a vykonajte príslušnú údržbu. Ak problém naďalej pretrváva, pravdepodobne ide o poruchu alternátora.


tlak oleja v motore Takeuchi

Tlak oleja v motore

Charakteristika: Pri poklese tlaku oleja v motore alebo pri znížení jeho hladiny sa zobrazí táto kontrolka spolu so zvukovým signálom.

Riešenie: Skontrolujte úroveň oleja v motore, doplňte ho, prípadne podstúpte výmenu kompletnú oleja. Ak aj po týchto úkonoch signalizácia stále upozorňuje na chybu, kontaktujte servis.


 

voda v palive Takeuchi

Voda v odlučovači vody

Charakteristika: Varovný signál, ktorý poukazuje na prítomnosť vody v palive zachytenú v odlučovači vody.

Riešenie: Odstráňte vodu z odlučovača a použite na tankovanie iný zdroj. Voda sa do palivového systému najčastejšie dostáva tankovaním z bandasiek v ktorých sa pri zmene teplôt môže kondenzovať vlhkosť. Preto odporúčame bandasky pred tankovaním riadne skontrolovať.


prehriata chladiaca kvapalina

Kontrolka prehriatej chladiacej kvapaliny

Charakteristika: Tento varovný signál so zvukovým upozornením vypovedá o tom, že teplota chladiacej kvapaliny vystúpila nad normálnu úroveň. Nad krytom motora sa môže objaviť para alebo dym.

Riešenie: V prípade tejto kontrolky na bagroch Takeuchi môže ísť o jednoduchú poruchu alebo komplexný problém, ktorý nemá univerzálne riešenie. Dôvodov môže byť viacero – zlé nastavenie remeňa ventilátora, nízka úroveň chladiacej kvapaliny, únik chladiacej kvapaliny, problém s mriežkou chladiča alebo výskyt sedimentu v chladiacej kvapaline. V každom prípade je potrebné zistiť a odstrániť príčinu predtým, ako so strojom začnete opäť pracovať. Ak sa však objaví z krytu motora dym alebo para, stroj okamžite vypnite a kontaktujte servis.


upchaty vzduchovy filter

Upchatý vzduchový filter

Charakteristika: Vzduchový filter sa prevádzkou, ako aj pri autách, postupne zanáša – na jeho upchatie upozorňuje táto ikona sprevádzaná zvukovým signálom.

Riešenie: Vyčistite, prípadne vymeňte vzduchový filter. Ak si neviete poradiť alebo vybrať z nespočetného radu filtrov, neváhajte nás ontaktovať cez formulár na dopyt náhradných dielov.


zaneseny palivovy filter

Zanesený palivový filter

Charakteristika: Podobne, ako vzduchový filter, aj palivový filter má na displeji svoju vlastnú kontrolku. Na jeho zanesenie a potrebu servisného úkonu upozorňuje kontrolka spolu so zvukovým signálom.

Riešenie: Vymeňte palivový filter za nový.


nedostatok paliva Takeuchi

Nízka hladina paliva

Charakteristika: Ako už hovorí samotný podnadpis, je potrebné dotankovať:)


pokles tlaku v hydraulickom okruhu

Tretí pomocný hydraulický okruh

Charakteristika: Vizuálny signál sprevádza varovný zvuk, ktorý upozorňuje na pokles tlaku v treťom hydraulickom okruhu.  Slúži tak ako signalizácia pri manipulácii s rýchloupínaním.

 

Ďalšie časté kontrolky na bagroch Takeuchi

 

Kontrolka výstrahy teploty výfuku

Charakteristika: Kontrolka svieti ako výstraha pri abnormálne zvýšenej teplote výfuku. Nutná kontrola, či sa v okolí nenachádzajú horľaviny, nakoľko z výfuku vychádzajú horúce výfukové plyny!


Kontrolka automatickej regenerácie DPF/ zablokovanie

Charakteristika: Motor vykonáva regeneráciu DPF automaticky pri splnení určitých kritérií –  stačí kontrolovať displej. Kontrolka zablokovanie automatickej regenerácie DPF : symbol zablokovania automatickej regenerácie sa zobrazí na dipleji, keď je zrušená prebiehajúca manuálna regenerácia DPF alebo prebieha automatická regenerácia DPF.


Kontrolka prebiehajúca manuálna regenerácia DPF / Výzva k regenerácii:

Charakteristika: Kontrolka začne blikať a spustí akustickú výstrahu, ak množstvo nahromadených pevných častíc  prekročí medzné množstvo v DPF. Nutné ihneď vykonať manuálnu regeneráciu DPF !

Riešenie:

 1. Zaparkujte stroj na mieste, kde nehrozí nebezpečie požiaru.
 2. Zdvihnite bezpečnostnú zaisťovaciu páku do zaistenej polohy. Počas regenerácie nespúšťajte dole zaisťovaciu páku a nepohybujte ovládacími pákami – Prerušila by sa regenerácia.
 3. Znížte otáčky motora na voľnobehové otáčky.
 4. Stlačte a držte stranu manuálnej regenerácie na voliacom spínači “manuálna regenerácia DPF / zablokovanie regenerácie DPF”.
 5. Symbol manuálnej regenerácie prestane blikať a zostane rozsvietený a signalizuje tak automatické zvýšenie otáčok motora a zahájanie regenerácie DPF.
 6. Uvoľnite spínač. Nespúšťajte stroj počas regenerácie. Celý proces môže trvať 25-30 minút, v závislosti na teplote okolia.
 7. Symbol manuálnej regenerácie zhasne a signalizuje tak ukončenie manuálnej regenerácie.

Zablokovanie (zrušenie) regenerácie DPF

Pre zrušenie prebiehajúcej regenerácie DPF (manuálnej alebo automatickej) stlačte strany symbolu zablokovanie regenerácie. Na displeji sa zobrazí symbol zablokovania regenerácie DPF a regeneráciu je nutné zopakovať. Čo najskôr spustite manuálnu regeneráciu podľa návodu vyššie. Zablokovanie regenerácie nestláčajte, pokiaľ nehrozí nebezpečenstvo požiaru. Procedúru zruší aj otočenie spínacej skrinky do polohy OFF.

Dôležité

 • Ak bliká kontrolka manuálnej regenerácie DPF a znie akustická výzva, stlačte stranu manuálnej regenerácie voliaceho spínača DPF / zablokovanie regenerácie DPF, aby sa spálili pevné častice.
 • Pokiaľ pokračujete v prevádzke stroja bez prevedenia manuálnej regenerácie, zníži sa výkon motora a motor môže prestať bežať.
 • Pokiaľ je nutná oprava DPF, bliká tiež výstražné zobrazenie ECM a na obrazovke s chybovými kódmi sa zobrazí číslo (chybový kód). Nutné skontrolovať v zozname chybových kódov.

Poznámka

 • Výfukové plyny počas regenerácie môžu mať iný zápach. Z výfuku môže vychádzať dym (nie je to porucha).
 • Rôzny zvuky pri zahájení a ukončení regenerácie môžu znamenať prestavenie klapky nasávania vzduchu a ventilu EGR – Je to normálne.
 • Manuálnu regeneráciu je možné vykonať rýchlejšie pri  zahriatom ako pri studenom motore.
 • Manuálna regenerácia sa nezaháji, pokiaľ teplota chladiacej kvapaliny nedosiahne určitej hodnoty.
 • Regenerácia DPF je navrhnutá tak, aby pracovala iba vtedy, keď množstvo nahromadených pevných častí vo filtri prekročí určitú hranicu – a inak sa nespustia – ani pri pokuse o manuálnu regeneráciu.

Kedy by ste mali kontaktovať servis bagrov?

Veríme, že tento stručný prehľad vám priniesol nový pohľad na varovné kontrolky na bagroch Takeuchi, s  ktorými sa môžete stretnúť pri práci. Ak je však oprava nad vaše sily alebo problém stále pretrváva, odporúčame kontaktovať napríklad náš profesionálny servis bagrov. Kritické diely pre bagre a minibagre značky Takeuchi máme priamo k dispozícii na sklade a v prípade dohody vieme zabezpečiť kompletný servis aj iných značiek stavebných strojov. Stačí vyplniť náš nezáväzný servisný dotazník a budeme vás kontaktovať.

Chcete vedieť od nás viac? Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, kde sa dozviete novinky a zaujímavosti zo sveta BagreSpiš!