Skip to main content

Košík

Varovné signály patria k neoddeliteľnej súčasti práce so stavebnými strojmi aj keď ich neradi vidíme. Častokrát sa stretávame so situáciou, keď strojník na bagri nesprávne interpretuje ich význam, čo môže spôsobiť komplikácie v podobe škôd na stroji alebo dokonca na zdraví. Preto je dôležité povedať si, aké upozornenia sa môžu na displeji objaviť a čo znamenajú jednotlivé kontrolky na bagroch Takeuchi.

Keďže sa okrem iného venujeme aj predaju a servisu bagrov Takeuchi, tento seriál článkov bude venovaný práve tejto značke. V prvom diely sa budeme venovať prvej “várke” signálov s krátkym popisom, charakteristikou a príslušnou ikonou. Takeuchi je značka s bohatou históriou, a preto sa niektoré signály nemusia byť zahrnuté pri všetkých modeloch bagrov, prípadne sa môžu líšiť. Konkrétne signály pre konkrétny model bagra sú vždy detailne popísané v manuáli pre obsluhu stroja.

 

displej bagra takeuchi tb290

V dnešnom vydaní blogu sa pozrieme na prvý riadok (displej bagra Takeuchi TB290)

 

Upozornenie: Ak sa na vašom stroji objaví akákoľvek z týchto porúch, okamžite ukončite prácu a venujte pozornosť varovnému signálu. Vždy ked máte pochybnosti, kontaktujte odborný servis – predídete tak možným škodám spôsobených neodborným zásahom. V žiadnom prípade vás nenavádzame k svojpomocným opravám na stroji a tento článok slúži výhradne na informačné účely.

 

1. ECM – porucha motora (electronic control module)

Charakteristika: Electronic control module (ECM), čiže elektronický kontrolný systém signalizuje poruchu na úrovni motora.

Riešenie: Porucha sa zaznamená ako ECM error (porucha ECM) a dokážete si ju zobraziť priamo na displeji. V závislosti od zobrazeného kódu môže ísť o široké spektrum porúch spojených s motorom. Tento kód je dobré uviesť pre prípad, že budete kontaktovať servis, umožní to efektívnu identifikáciu problému.

 

porucha nabijacieho oruhu Takeuchi

2. Kontrolka nabíjacieho okruhu

Charakteristika: Pri poruche alebo probléme s nabíjacím okruhom sa na displeji objaví táto kontrolka, pričom ju sprevádza zvukový signál.

Riešenie: Overte na stroji, či nie je remeň ventilátora uvoľnený alebo poškodený a vykonajte príslušnú údržbu. Ak problém naďalej pretrváva, pravdepodobne ide o poruchu alternátora.

 

tlak oleja v motore Takeuchi

3. Tlak oleja v motore

Charakteristika: Pri poklese tlaku oleja v motore alebo pri znížení jeho hladiny sa zobrazí táto kontrolka spolu so zvukovým signálom.

Riešenie: Skontrolujte úroveň oleja v motore, doplňte ho, prípadne podstúpte výmenu kompletnú oleja. Ak aj po týchto úkonoch signalizácia stále upozorňuje na chybu, kontaktujte servis.

 

voda v palive Takeuchi

4. Voda v odlučovači vody

Charakteristika: Varovný signál, ktorý poukazuje na prítomnosť vody v palive zachytenú v odlučovači vody.

Riešenie: Odstráňte vodu z odlučovača a použite na tankovanie iný zdroj. Voda sa do palivového systému najčastejšie dostáva tankovaním z bandasiek v ktorých sa pri zmene teplôt môže kondenzovať vlhkosť. Preto odporúčame bandasky pred tankovaním riadne skontrolovať.

 

prehriata chladiaca kvapalina

5. Kontrolka prehriatej chladiacej kvapaliny

Charakteristika: Tento varovný signál so zvukovým upozornením vypovedá o tom, že teplota chladiacej kvapaliny vystúpila nad normálnu úroveň. Nad krytom motora sa môže objaviť para alebo dym.

Riešenie: V prípade tejto kontrolky na bagroch Takeuchi môže ísť o jednoduchú poruchu alebo komplexný problém, ktorý nemá univerzálne riešenie. Dôvodov môže byť viacero – zlé nastavenie remeňa ventilátora, nízka úroveň chladiacej kvapaliny, únik chladiacej kvapaliny, problém s mriežkou chladiča alebo výskyt sedimentu v chladiacej kvapaline. V každom prípade je potrebné zistiť a odstrániť príčinu predtým, ako so strojom začnete opäť pracovať. Ak sa však objaví z krytu motora dym alebo para, stroj okamžite vypnite a kontaktujte servis.

 

upchaty vzduchovy filter

6. Upchatý vzduchový filter

Charakteristika: Vzduchový filter sa prevádzkou, ako aj pri autách, postupne zanáša – na jeho upchatie upozorňuje táto ikona sprevádzaná zvukovým signálom.

Riešenie: Vyčistite, prípadne vymeňte vzduchový filter. Ak si neviete poradiť alebo vybrať z nespočetného radu filtrov, neváhajte nás ontaktovať cez formulár na dopyt náhradných dielov.

 

zaneseny palivovy filter

7. Zanesený palivový filter

Charakteristika: Podobne, ako vzduchový filter, aj palivový filter má na displeji svoju vlastnú kontrolku. Na jeho zanesenie a potrebu servisného úkonu upozorňuje kontrolka spolu so zvukovým signálom.

Riešenie: Vyčistite, prípadne vymeňte palivový filter za nový.

 

nedostatok paliva Takeuchi

8. Nízka hladina paliva

Charakteristika: Ako už hovorí samotý podnadpis, je potrebné dotankovať:)

pokles tlaku v hydraulickom okruhu

9. Tretí pomocný hydraulický okruh

Charakteristika: Vizuálny signál sprevádza varovný zvuk, ktorý upozorňuje na pokles tlaku v treťom hydraulickom okruhu.  Slúži tak ako signalizácia pri manipuláciu s rýchloupínaním.

 

Kedy by ste mali kontaktovať servis bagrov?

Veríme, že tento stručný prehľad vám priniesol nový pohľad na varovné kontrolky na bagroch Takeuchi, s  ktorými sa môžete stretnúť pri práci. Ak je však oprava nad vaše sily alebo problém stále pretrváva, odporúčame kontaktovať napríklad náš profesionálny servis bagrov. Kritické diely pre bagre a minibagre značky Takeuchi máme priamo k dispozícii na sklade a v prípade dohody vieme zabezpečiť kompletný servis aj iných značiek stavebných strojov. Stačí vyplniť náš nezáväzný servisný dotazník a budeme vás kontaktovať.

Chcete vedieť od nás viac? Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, kde sa dozviete novinky a zaujímavosti zo sveta BagreSpiš!