Skip to main content

Bagre poskytujú okrem presúvania terénu širokú paletu funkcií – ich využiteľnosť však výrazne navyšujú prídavné zariadenia v rôznych podobách. Často sa stretávame s pojmami ako je rotátor, rototilt alebo powertilt. Ich hlavnou úlohou je poskytovať nielen zvýšený komfort a efektivitu práce, ale dokážu miestami nahradiť aj živú pracovnú silu. Často totiž umožňujú rozšírený a flexibilný pohyb, ktorý nie je možné dosiahnuť s klasickými nástrojmi, ktoré sa na rameno bagra upínajú. V tomto článku si preberieme funkcie pokročilých prídavných zariadení a ich praktické využitie.

Rotátor

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že rotátor dokáže otáčať prídavným zariadením okolo vlastnej osi do oboch smerov (doprava / doľava). Najčastejšie je dostupný v kombinácii s drapákmi a jeho poddruhmi – drapákovými košmi, drapákmi na guľatiny alebo s vidlami. Strojník pomocou neho dokáže natáčať zariadenie do požadovaného uhlu bez toho, aby hýbal so samotným bagrom. Pri lyžiciach je možné otočiť ich napr. o 180°, drapák sa natočí do požadovaného uhla podľa potreby a typu vykonávanej práce.

 

rotátor

Rotátor na demoličnom drapáku

Rotátor sa väčšinou dodáva priamo s prídavným zariadením, na ktorý je namontovaný. Strojníkovi následne stačí tento set uchytiť na rameno a pripojiť hydraulické hadice. Niektoré modely umožňujú nekonečné otáčanie v rozsahu 360°, iné majú pevne stanovený rozsah otáčania. Pri výbere je potrebné dávať pozor model zodpovedajúci tonáži bagra a minimálne požiadavky na prietok hydraulickej kvapaliny.

Powertilt

Powertilt je nástroj, pomocou ktorého je strojník na bagri schopný natočiť prídavné zariadenie do strán. Ideálne je predstaviť si armatúru v zemi, ktorú je potrebné podkopať. V prípade klasickej lyžice dokážete zvislo urobiť výkop popri armatúre a následne musíte použiť živú silu s ručnými nástrojmi, aby vykopala priestor pod ňou. V prípade powertiltu jednoducho otočíte lyžicu do strany (napr. z do 90°) a zeminu jednoducho odstránite oveľa rýchlejšie a efektívnejšie pomocou stroja. Toto riešenie je navyše oveľa menej časovo a personálne náročné, pretože odpadáva potreba používať ručné nástroje a bezpečnostné prvky,  napr. paženie výkopu.

 

 

powertilt

Powertilt umožňuje otáčanie zariadenie až do 180°

 

Powertilt v závislosti od modelu ponúkajú rôzny rozsah natočenia – od menších uhlov až po 180° (90° na každú stranu). Opäť je potrebné ustrážiť si minimálny prietok hydraulickej kvapaliny, aby powertilt mohol podať optimálny výkon. Powertilt sa štandardne dodáva s rýchloupínaním a hadicami, ktoré stačí pripojiť na požadovaný hydraulický okruh.

Prakticky sa powertilt môže kombinovať podľa potreby so všetkými základnými zariadeniami – lyžice, drapáky, kladivá.

Rototilt

Tento nástroj spája funkcionality oboch spomenutých systémov do jedného zariadenia. Pohybuje sa v 2 osiach súbežne, čím poskytuje doslova nekonečné možnosti polohovania. Významne šetrí čas, pretože vo veľkej miere eliminuje pohyby, ktoré by bolo potrebné vykonať v prípade použitia pevného / statického systému. Rototilt tak dokáže prostredníctvom spomínaných výhod a flexibility nahradiť viacero pracovných nástrojov. Jeho flexibilutu oceňujú všetci strojníci, ktorí hľadajú spôsob, ako dosiahnuť rýchly a precízny zásah.

Je možné ho použiť na takmer všetky prídavné zariadenia – lyžice, drapáky, svahovacie hranoly, kladivá.

 

rototilt

Rototilt kombinuje pohyb v 2 osiach

Praktické využitie pokročilých prídavných zariadení

Spomínané prídavné zariadenia je možné používať  všade tam, kde je potrebné vykonávať komplexné výkopové / stavebné práce, polohovať materiál alebo kde sa očakáva flexibilita pri použití jedného zariadenia.  Vo všeobecnosti platí, že čím je projekt náročnejší a žiada si precízny zásah, tým viac sa oplatí zaobstarať si jeden z týchto systémov. Záleží už len na tom, akú prácu najčastejšie vykonávate. Samozrejme, najviac možností poskytuje rototilt, pri ktorom je však potrebné počítať aj s väčšími vstupnými investíciami. Tieto systémy nevyžadujú špeciálne servisné zásahy a dokážu byť pri celkovej údžbe stroja spoľahlivým pomocníkom po dlhé roky. Základom je vybrať správny model, ktorý vyhovuje požiadavkám stanovených výrobcom.