Mriežkované
mobilné oplotenie

STANDARD

Toto je základná verzia mriežkovaného mobilného oplotenia. Je to jeden z našich najobľúbenejších plotov, ktorý sa používa jak v stavebníctve tak aj iných priemyselných oblastiach.

Typ panelu Index Rozmery Váha Dodatočná výztuha Oko siete Priemer drôtu
MOBILT W-EPS-MO 3434 x 2000 mm 11,9 kg no 120 x 250 mm 3 mm

RC-CB

MOBILT RC CB je pletivový plot s oblými hornými rohmi a dodatočnou výstužou v dolných rohoch, ktorá spevní konštrukciu. Je jedným z našich najpevnejších pletivových plotov.

Typ panelu Index Rozmery Váha Dodatočná výztuha Oko siete Priemer drôtu
MOBILT RC CB W-EPS-MO-G2 3434 x 2000 mm 12,6 kg V dolných rohoch 120 x 250 mm 3 mm

PRÍSLUŠENSTVO

PVC pätka

PVC pätka je vyrobená z tvrdej, termoplastickej zmesi, ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou. Obsahuje otvory používané ako transportné držiaky. Je určená na montáž plotových panelov. Jej váha je 17kg.

Betónová pätka

Vďaka svojej hmotnosti (24kg) veľmi dobre stabilizuje plot. Obsahuje otvory, ktoré slúžia ako držiaky pri montáži alebo preprave.

Spojka na plot

Používa sa na spojenie jednotlivých panelov a zlepšuje stabilitu plotu. Vyrobené z plechu hrúbky 2,5 mm.

Kolieska

So štandardným MOBILT alebo SMART panelom a závesom tvorí dočasnú bránu. Koleso je namontované v spodnej časti zvislej rúrky panelu. Koliesko je vyrobené z ocele a PVC.

Závesy Štandard

Pri použití so štandardným panelom MOBILT alebo SMART tvorí dočasnú bránu. Je namontovaný v hornej časti panelu a zaistený skrutkou. Záves je vyrobený z oceľových rúrok a profilov.

Závesy RC

Spolu s kolieskom tvorí dočasnú bránu pre oplotenia s oblými rohmi. Záves je namontovaný v hornej časti. Je vyrobený z ocele.

Dvere

Dvere určené na mriežkované mobilné oplotenia sa montujú na betónové alebo PVC pätky. Sú vyrobené z ocele a PVC.

Plné
mobilné oplotenie

SMART

Plné mobilné oplotenia SMART s oceľovými panelmi sa vyznačujú rýchlou a jednoduchou inštaláciou. Ich inštalácia si nevyžaduje vysokokvalifikovaný personál. Ako dočasné bezpečnostné oplotenie s potvrdenou vysokou odolnosťou (výrobok má pozitívnu expertízu Ústavu mechanizovaných stavieb a ťažby hornín z hľadiska špecifikovanej pevnosti) sa odporúča najmä v ťažkom prostredí, kde môže byť oplotenie staveniska vystavené nárazu alebo prevráteniu.

Typ Index Hmotnosť[kg] Veľkosť plotu Rámová konštrukcia Výplň
SMART – FARBA Z PALETY RAL P-OT-S-RAL 38 kg 2825 x 2080 mm oceľová rúra 40 x 2 mm, uhlové tyče 60 x 40 x 2 mm trapézové plechy T18 RAL
SMART ZINKOVANÉ P-OT-S-ZN-Z 35,5 kg 2825 x 2080 mm oceľová rúra 40 x 2 mm, uhlové tyče 60 x 40 x 2 mm trapézové zinkované plechy T18

SMART LIGHT

SMART LIGHT je odľahčená verzia nášho plného mobilného oplotenia SMART využívajúca rámy s ľahšími profilmi. Vďaka tomu je celá konštrukcia ľahšia a jej montáž a demontáž sa stáva ešte jednoduchšou. Konštrukčnú výplň tvorí trapézový plech T18 s antikoróznou ochranou vďaka žiarovému zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu. Prepracovaná technológia umožňuje jednoduché skladovanie, prepravu a montáž.

Typ Index Hmotnosť[kg] Veľkosť plotu Rámová konštrukcia Výplň
SMART LIGHT – FARBA Z PALETY RAL P-OT-SL-RAL 34 kg 2825 x 2080 mm oceľová rúra 40 x 1,5 mm, uhlové tyče 60 x 40x 1,5 mm trapézové plechy T18 RAL
SMART LIGHT ZINKOVANÉ P-OT-SL-ZN-Z 31,5 kg 2825 x 2080 mm oceľová rúra 40 x 1,5 mm, uhlové tyče 60 x 40 x 1,5 mm trapézové zinkované plechy T18

PRÍSLUŠENSTVO

PVC pätka

PVC pätka je vyrobená z tvrdej, termoplastickej zmesi, ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou. Obsahuje otvory používané ako transportné držiaky. Je určená na montáž plotových panelov. Jej váha je 17kg.

Betónová pätka

Vďaka svojej hmotnosti (24kg) veľmi dobre stabilizuje plot. Obsahuje otvory, ktoré slúžia ako držiaky pri montáži alebo preprave.

Spojka na plot

Používa sa na spojenie jednotlivých panelov a zlepšuje stabilitu plotu. Vyrobené z plechu hrúbky 2,5 mm.

SMART brána

SMART brána sa montuje na oceľové stĺpy zabetónované k zemi. Je vyrobená z trapézových plechov a oceľového profilovaného rámu. Brána je dostatočne veľká, aby zabezpečila ľahký vjazd a výjazd nákladných vozidiel.

Závesy Štandard

Pri použití so štandardným panelom MOBILT alebo SMART tvorí dočasnú bránu. Je namontovaný v hornej časti panelu a zaistený skrutkou. Záves je vyrobený z oceľových rúrok a profilov.

Závesy RC

Spolu s kolieskom tvorí dočasnú bránu pre oplotenia s oblými rohmi. Záves je namontovaný v hornej časti. Je vyrobený z ocele.

Dvere

Dvere sú namontované na betónových alebo PVC pätkách a pripevnené k panelu pomocou pántu. Vyrábajú sa z trapézových plechov, rúr a oceľových profilov.

P-1 podpery

Používa sa ako stabilizačný prvok pre mobilné oplotenia. Podpera je vyrobená z 2150 mm dlhej rúry a je upevnená k nosnému podkladu pomocou záchytnej kotvy.

P-2 podpery

Umožňuje stabilnú inštaláciu plotu. Skladá sa z 1200 mm dlhého oceľového základu a 2170mm dlhej rúrky, ktorá je namontovaná na spojke. Podpera nemusí byť ukotvená, ale vyžaduje podporné zaťaženie.

Kolieska

So štandardným MOBILT alebo SMART panelom a závesom tvorí dočasnú bránu. Koleso je namontované v spodnej časti zvislej rúrky panelu. Koliesko je vyrobené z ocele a PVC.

Mobilné zábrany

CITY STANDARD

Mobilné zábrany CITY STANDARD sú určené pre náročné prevádzkové podmienky. Pevná konštrukcia poskytuje najvyššiu životnosť a odolnosť proti mechanickému poškodeniu a korózii.

Typ zábradlia Index Dizajn Rozmery Výplň Hmotnosť[kg]
CITY P-OT-CSG oceľové rúry 38 x 1,5 mm 2600 x 1100 mm rúrky 16 mm 20 kg

CITY LIGHT

Mobilné zábrany CITY LIGHT je ľahšia verzia CITY STANDARDU. Tieto zábrany sú určené pre ľahšie prevádzkové podmienky. Je to dobrý kompromis medzi hmotnosťou a použiteľnosťou.

Typ zábradlia Index Dizajn Rozmery Výplň Hmotnosť[kg]
CITY LIGHT P-OT-CLG oceľové rúry 25 x 1,5 mm 2600 x 1100 mm rúrky 14 mm 13 kg